top of page

De Ecole de Vie bevindt zich in Goma, een stad van 1 miljoen inwoners aan de oevers van het Kivumeer, grenzend aan Rwanda. Het is de hoofdplaats van de provincie Noord-Kivu.

De inwoners van Goma staan bekend voor hun veerkracht. Die wordt vaak op de proef gesteld door de naburige actieve vulkaan Nyiragongo. De laatste uitbarsting dateert van 2021. De Gomatriciens hebben leren leven met de wispelturigheid van die vulkaan.

In de Kivu-regio kwam het gevaar in de voorbije jaren niet enkel uit de natuur. Rebellengroeperingen gesteund door de buurlanden, zorgen er regelmatig voor onrust. De zeldzame grondstoffen die in de streek te vinden zoals coltan, maken de mijnen strategisch bijzonder interessant om te veroveren. Goma is voor veel inwoners uit de rest van de regio hierdoor een toevluchtsoord geworden als het in hun streek fout loopt. Er bevinden zich grote vluchtelingenkampen rond de stad.

 

De algemene slechte socio-economische situatie in Congo en de specifieke veiligheidsproblemen in de Kivu provincies, zorgen ervoor dat heel wat inwoners van Goma dagelijks een strijd moeten aangaan om te overleven.

 

Zorg en onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking is voor wie moet overleven geen prioriteit. Eten, drinken en een dak boven het hoofd zijn dat wel. Maar dit hypothekeert uiteraard de toekomst van deze kinderen. De Ecole de Vie houdt daarom het inschrijvingsgeld bewust zo laag mogelijk zodat ook kinderen uit kwetsbare gezinnen zich in de school kunnen inschrijven. 

photo MONUSCO / Abel Kavanagh

bottom of page