top of page
Elkaar versterken, 
over grenzen heen...


- Anne-Marie, coach - 


"Onze Ecole de Vie in Goma maakt deel uit van een netwerk van centra voor kinderen met een verstandelijke beperking van de Broeders van Liefde in het Afrikaanse Grote Merengebied." 

"Zelf ben ik de coach voor onze school. Regelmatig neem ik deel aan trainingen en uitwisselingen met onze andere Afrikaanse centra. De ngo Fracarita Belgium ondersteunt deze Zuid-Zuidsamenwerking. Ze is onze partner in het delen van de expertise die we samen, over de grenzen heen, opbouwen. Zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs in de regio jaar na jaar verbeteren."

"Deze kennis deel ik dan met mijn collega's in Goma. Op die manier maken we ons team sterker en kunnen we met de beperkte middelen die we hebben onze kinderen optimaal helpen in hun individueel traject naar maximale zelfontplooiing." 

bottom of page