top of page

Tips

bij

verkoop

  1. Maak gebruik van het actieplatform van Fracarita Belgium om je verkoopactie online bekend te maken en je betalingen vlot te regelen. Coronaproof!

  2. Kondig je verkoopsactie aan op de website en Facebookpagina van jouw school/voorziening. Verspreid de boodschap ook via WhatsApp.

  3. Kies een product dat populair is en van goede kwaliteit.

  4. Verkoop tegen een ronde prijs.

  5. Denk goed na over aan wie en waar je gaat verkopen: volledig online via social media, deur-aan-deur, op school, drukke markt, ... Op sommige openbare plaatsen (station, supermarkt) heb je toestemming nodig van de eigenaar. 

  6. Vermijd financiële rampen: laat mensen vooraf het product bestellen en betalen (zie actieplatform), dan ben je zeker van de opbrengst.

  7. Zorg dat mensen niet wantrouwig hoeven te zijn: zet de naam en het logo van jouw school of voorziening op het te verkopen product en vermeld ook de contactgegevens van de verantwoordelijke van de actie, verwijs naar de Zuidactie-website en/of het actieplatform, trek een T-shirt aan van jouw school/voorziening of ontleen er bij Fracarita Belgium, neem foldertjes mee van de Zuidactie, verkoop in buurten waar ze jouw school/voorziening goed kennen. 

  8. Hou goed bij hoeveel producten je dit jaar verkocht. Dan weet je welk volume je volgend jaar best besteld

bottom of page